Realizácie - Naše referencie

Bátka

Miesto stavby – Bátka
Zákazka
– Oplotenie základnej školy

Fotogaléria

Širkovce

Miesto stavby – Širkovce
Zákazka
– Cesta do cintorína

Fotogaléria

Širkovce

Miesto stavby – Širkovce
Zákazka
– Chodník

Fotogaléria

Tornaľa

Miesto stavby – Tornaľa
Zákazka
– Výstavba nájomných bytov s nižším štandardom (18BJ).

Fotogaléria

Padarovce

Miesto stavby – Padarovce
Zákazka
– Realizácia multifunkčného ihriska v obci Padarovce.

Fotogaléria

Gemerská Hôrka

Miesto stavby – Gemerská Hôrka
Zákazka
– Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Gemerská Hôrka.

Fotogaléria

Veľký Blh

Miesto stavby – Veľký Blh
Zákazky

1) Výstavba a rekonštrukcia autobusových zastávok, detských ihrísk a prvkov drobnej architektúry,
2) Rekonštrukcia miestnych komunikácií Veľký Blh.
Fotogaléria

Tornaľa

Miesto stavby – Tornaľa
Zákazka
– Regenerácia centrálnej zóny mesta Tornaľa.

Fotogaléria

 

Fiľakovo

Miesto stavby – Fiľakovo
Zákazka – Malá okružná križovatka Fiľakovo.

 

Fotogaléria

 

 

Včelince

Miesto stavby - Včelince
Zákazka
- Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov a úprava verejných priestranstiev v obci Včelince.
Fotogaléria

 

Jesenské

Miesto stavby - Jesenské
Zákazka
- Regenerácia centrálnej zóny obce Jesenské.
Fotogaléria

 

Rožňava

Miesto stavby – Rožňava
Zákazka
– Rekonštrukcia hasičskej stanice Rožňava.

Fotogaléria

 

Kontaktujte nás

CASON CONSULTING a.s.
SNP 11
979 01 Rimavská Sobota

Tel.: 0917 378 586
E-mail: cason.cason@rsnet.sk